ביטוח עבודות קבלניות – למה הוא חשוב?

ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות אשר תואם את מורכבות הפרויקט על כל היקפו ועל כל רבדיו מעניק לקבלן שקט נפשי, כך שהוא מכוסה מפני כל תרחיש אפשרי.

רכשו עכשיו ביטוח בנייה >>>

ביטוח עבודות קבלניות נגד כל סיכון

ביטוח עבודות קבלניות מעניק לקבלן מעטפת שמגינה עליו במקרים שבהם ייגרם נזק לאדם כלשהו, מי מעובדיו, מקבלני המשנה או עובר אורח ברחוב. כמו כן נגד כל נזק לרכוש, כמו ציוד של הקבלן, נזק למבנים סמוכים או לצד ג', בעת אירוע כמו שריפה, הצפה, פגעי מזג האוויר ועוד.

בדרך זו הקבלן מפחית באופן משמעותי את רמת הסיכון שהוא חשוף לתביעות. אם חלילה פועל נופל ונהרג, התביעה עלולה להיות בסכומי עתק, שכוללת פיצוי כספי הן על מה שקרה והן על העתיד שלא יהיה מי שיפרנס את המשפחה.

הקבלן יוצר הגנה גם במקרה שהתכנון של האדריכל או המהנדס היו לקויים ולכן נגרמה תאונה באתר בנייה או נוצרו ליקויי בנייה חמורים בכל קומות הבניין בפרויקט.

אם נוצר שיבוש במהלך העבודה במיזם עקב כל סיבה שהיא ונגרמים לפרויקט נזקים כלכליים כבדים כמו עיכוב במסירת כל הדירות לדיירים, הקבלן מכוסה אם סעיף זה מופיע בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות.

הקבלן מגן על עצמו אם גורם כלשהו גנב מהשטח ציוד או חומרי בניה, כיסוי של העלויות של המוצרים שנגנבו או נפגמו, כך שהקבלן יקנה ציוד וחומרים חדשים ויתקן ציוד מתוחכם אם קיימת אפשרות לתקן

חשיבותו של ביטוח עבודות קבלניות

לאור חשיבותו הרבה של ביטוח זה יש להפעילו הן בעבודות שיפוצים בסדרי גודל מינוריים של אלפי שקלים ועשרות אלפי שקלים וגם בממדים רציניים של בניית מבנה מגורים/ משרדים או כל פרויקט הנדסי אחר.

השאר תגובה :

סגירת תפריט
התקשרו עכשיו